Tillgänglighet för att skapa möjligheter

Nanyoung AB arbetar för att göra samhället så tillgängligt som möjligt för så många som möjligt. Det är viktigt att skapa frihet och att självständigt kunna utföra så mycket vardagliga sysslor som möjligt.

Det som de flesta tar för givet kan vara svårt eller till och med omöjligt att genomföra på egen hand.

Med en bakgrund som främst idrottare, projektledare och administratör har jag genom olika projekt kommit i kontakt med människor både i min direkta närhet och i arbetslivet som värnar om sin egen självständighet. Genom det tillgänglighetsarbetet som jag och mina kollegor i branschen utför kan vi hjälpa till att göra rätt från början.

Det kan handla om att i projekt eller i enskilda delar utföra en fysisk tillgänglighetsinventering. Utifrån den inventeringen tas åtgärdsförslag fram och vidare kan ni få hjälp att få kontakt med företag som kan utföra åtgärderna.
Att genom insiktsövningar få möjlighet att uppleva olika funktionsnedsättningar.
Eller att få råd om vad som är bra synlighet på en webbsida eller hur man lägger ett ledstråk på bästa sätt.

Utöver det tar jag uppdrag som projektledare och ledsagar gärna personer med synskada eller som är blinda när någon vill ut och springa i naturen. Det är höga ohälsotal inom framförallt gruppen synskadade och det är viktigt att kunna få tillfälle att motionera för välbefinnande både för kropp och själ.

Följ vår resa mot Göteborgsvarvet 2021

Till vår stora besvikelse har Göteborgsvarvet ställts in. Men vi fortsätter vår träning mot nya mål!

Se inläggen till höger på sidan (längst ned på telefon)

Ledsagning och träning i Skatås inför Göteborgsvarvet 2021

Filmer från olika aktiviteter

Film med bra exempel på tillgänglighet utomhus
MIS Löpargrupp “Symaskinsövningen”
MIS Löpargrupp “Sparkar”
MIS Löpargrupp “Sprättövningen”
Nanyoung AB och Röselidens Tillgänglighet fick vara med när MIS träffar ordförande för Park och Natur