Tillgänglighet för att skapa möjligheter

Nanyoung AB arbetar för att göra samhället så tillgängligt som möjligt för så många som möjligt. Det är viktigt att skapa frihet och att självständigt kunna utföra så mycket vardagliga sysslor som möjligt.

Det som de flesta tar för givet kan vara svårt eller till och med omöjligt att genomföra på egen hand.

Med en bakgrund som projektledare och administratör har jag genom olika projekt kommit i kontakt med människor både i min direkta närhet och i arbetslivet som värnar om sin egen självständighet. Genom det tillgänglighetsarbetet som jag och mina kollegor i branschen utför kan vi hjälpa till att göra rätt från början.

Det kan handla om att i projekt eller i enskilda delar utföra en fysisk tillgänglighetsinventering. Utifrån den inventeringen tas åtgärdsförslag fram och vidare kan ni få hjälp att få kontakt med företag som kan utföra åtgärderna.
Att genom insiktsövningar få möjlighet att uppleva olika funktionsnedsättningar.
Eller att få råd om vad som är bra synlighet på en webbsida eller hur man lägger ett ledstråk på bästa sätt.

Utöver det tar jag uppdrag som projektledare och ledsagar gärna personer med synskada eller som är blinda när de vill ut och springa i naturen. Det är höga ohälsotal inom framförallt gruppen synskadade och det är viktigt att kunna få tillfälle att motionera för välbefinnande både för kropp och själ.

Branschorganisationen Svensk Tillgänglighet


Den 24 mars valdes en ny styrelse i Branschorganisationen.
Med Anette Andersson som ny ordförande, Kristian Farkas, Monica af Klinteberg, Zdenka Sramkova, Carin Björses, Susanne Barkvik och Sara Lerén som ledamöter och Jimmie Forsberg och Alma Coco som suppleanter/ersättare.

Följ vår resa mot Göteborgsvarvet 2021

Till vår stora besvikelse ställdes Göteborgsvarvet in och flyttades och ställdes in igen och flyttades och gjordes digitalt. Nu siktar vi på att springa 2022 istället.

Se inläggen till höger på sidan (längst ned på telefon)

Ledsagning och träning i Skatås inför Göteborgsvarvet 2021

Filmer från olika aktiviteter

Film med bra exempel på tillgänglighet utomhus
MIS Löpargrupp ”Symaskinsövningen”
MIS Löpargrupp ”Sparkar”
MIS Löpargrupp ”Sprättövningen”
Nanyoung AB och Röselidens Tillgänglighet fick vara med när MIS träffar ordförande för Park och Natur