Som syntolk sätter du ord på det som inte hörs eller det som hörs men inte framgår vad det är för ljud, för de som inte ser eller har nedsatt syn. 
Att sätta färg och form på något i ord och på så sätt beskriva det som händer runt omkring, det som för en handling framåt i en film eller på en scen eller vardagliga saker som seende tar för givet. 

På Fellingsbro Folkhögskola finns den enda utbildningen i landet som utbildar auktoriserade syntolkar. De tar in tio elever per år och erbjuder en gedigen och väl genomtänkt utbildning som täcker in en enorm bredd av ämnen på djupet och ger eleverna en stabil grund att stå på för att kunna syntolka allt ifrån vardagsrelaterade saker till teater, bio eller konst. 

Det är inte enbart personer med synnedsättning som detta gagnar utan även personer med dyslexi eller svårigheter att hänga med i till exempel handlingen i en film där man inte uppfattar exakt vad som sker, kan ha hjälp av att tolka det man faktiskt ser. Viktig samhällsinformation kan också vara nödvändigt att kunna ta del av. Informationsfilmer från staten, kommuner och regioner. Speciellt viktigt har det varit under dessa år av pandemi. 


”Anette Andersson har gjort en syntolkning av skulpturen Bebådelsen av Sigrid Blomberg. Syntolkningen blev mycket uppskattad av deltagare som deltog i syntolkad visning på Nationalmuseum.

Deltagarna fick med hjälp av syntolkningen stor hjälp att skapa inre bilder av skulpturen.”

Jeanette Rangner Jacobsson
Nationalmuseum

 

Skulpturen Bebådelsen av Sigrid Blomberg på Nationalmuseum

”Anette Andersson har hjälp magasinet iMAGO att syntolka foton och konstverk till våra inlästa artiklar. Anette är en engagerad syntolk med stor omsorg i sitt arbete och smidighet i sin kommunikation. Hon har genomfört både längre och kortare syntolkningar, till komplexa eller ”enkla” bilder.

Med sinne för de stora penseldragen såväl som de mindre detaljerna, skapar hon nya dimensioner även för mig som seende. Jag kan varmt rekommendera Anettes syntolkningar.”

Kerstin Björsson
Magasinet iMAGO