Medlem i- och validerad av Branschorganisationen Svensk Tillgänglighet.

Utför inventering av Enkelt Avhjälpta hinder utomhus och inomhus i Region Västra Götalands Tillgänglighetsdatabas TD3.

Ni kan få hjälp att gå igenom vilka åtgärder ni behöver göra för att möta lagkrav i era lokaler med allt ifrån skyltar till ledstråk.

Jag är också utbildad syntolk vid Fellingsbro Folkhögskola samt certifierad UUA-coach.
Universell Utformning av Arbetsplatser handlar om att arbeta för en mer inkluderande arbetsmiljö och lika villkor för alla.

Nanyoung AB verkar för en mer tillgänglig miljö.

Branschorganisationen svensk tillgänglighet logotype
Branschorganisationen Svensk tillgänglighets logga
Syntolkningssymbolen
UUA_Coach_bagr
UUA Coachutbildnings logga