Medlem i- och validerad av Branschorganisationen Svensk Tillgänglighet.

Utför inventering av Enkelt Avhjälpta hinder utomhus och inomhus i Region Västra Götalands Tillgänglighetsdatabas TD3.

Ni kan få hjälp att gå igenom vilka åtgärder ni behöver göra för att möta lagkrav i era lokaler med allt ifrån skyltar till ledstråk.

Är certifierad UUA-coach.
Universell Utformning av Arbetsplatser handlar om att arbeta för en mer inkluderande arbetsmiljö och lika villkor för alla.

Nanyoung AB verkar för en mer tillgänglig miljö.

UUA_Coach_bagr