Driver projekt från start till mål.

Tydlighet, struktur och engagemang är A och O när man tillsammans skall se till att ett projekt får en bra uppstart, ett smidigt genomförande och ett bra avslut.

Det är viktigt att uppdragsgivaren känner en trygghet och enkelhet i att projektet resulterar i en god leverans.

Nuvarande projektledningsuppdrag:

  • Projektet ”Svenska på jobbet” för Regionservice Region Halland på Hallands sjukhus Varberg
    • Syftet med projektet är att ge medarbetarna en möjlighet att fördjupa sina kunskaper i svenska språket för en tryggare arbetsplats för både sig själva och patienter. Uppdraget har gått ut på att tillsammans med Katrinebergs Folkhögskola ta fram ett arbetsprov att användas vid rekrytering samt att kartläggningstest för medarbetare som redan finns i organisationen och erbjuda dem att gå en kurs som är individanpassad, på arbetstid.